Generalfors.2020.Det reviderede referat fra P.E.B´s generalforsamling

den 11. februar 2020.

Formanden bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Finn Jørgensen som dirigent
Der var mødt ca. 30 medlemmer til generalforsamlingen.

Pkt. 1 
Valg af dirigent
Finn takkede for valget. Og han fandt indkaldelsen var rettidig indkaldt. 
Derefter gik vi over til Pkt.2.

Pkt. 2 
Formandens beretning
Han fortalte at vi er 62 medlemmer , og så var der 16 personer med Fyens Stiftstidende, og deraf 24 der har licens.
I hele Unionen 3265 med licens ,det er en tilbagegang på 95 spillere. 
Vi har 12 baner alle gange, men kan nok få flere, årsagen, at det var tit vi ikke brugte alle baner, så hvis vi ville fortsætte med alle banerne ,skulle vi betale for dem, og det vil vi ikke, så derfor nu kun 12 baner, men det ser også ud til at passe nogenlunde.

Egon tager til repræsentantskabmøde d. 12. Marts i Fredericia
Så har vi haft vores venskabs dyster med Senior Strike fra Tårnby.
det har været 2 gode dyster som vi vandt, der er 3 gange tilbage, men jeg kan se at Tårnby har haft pokalen nogle gange, så skal vi have en ny pokal, men det plejer vi at deles om.
I foråret kom vores kasserer alvorligt til skade, men er heldigvis kommet sig meget, men han skal hvile sig meget.
Så bestyrelsen samledes, og det blev Torben som overtog kasserer jobbet.
Jeg havde holdt mange møder med banken, da vi ikke havde koden til dankortet, det var kun Dennis der havde den, og der var regninger der skulle betales, selv om jeg fik hele bestyrelsen til at give mig en fuldmagt var det ikke nok. Det var først omkring d. 20 juni at det hele gik i orden.
Jeg kan i den forbindelse sige at vi har fået oprettet et CVR nr. , det vil sige at det ikke kun er kassereren som er ansvarlig i klubben, som det var tidligere.

Vores sommerafslutning blev afholdt d. 27. maj,
Klubmester for damer Ingrid Larsen, 2028 kegler,
Klubmester for herrer Klaus Kahlert, 2055 kegler.
Vores 1 hold fik en flot 3. plads.
Vores 3 hold i veteran fik også en 3 plads.
Der var nogle der havde taget turen til Herning Veteran Games, og her fik Lone en flot 2. plads.
Til vores juleafslutning var vi mange, men det kunne være sjovt om næsten alle var med, det samme til sommer afslutning, samt når vi skal til Tårnby.
Til slut vil jeg takke Lone for det arbejde hun laver til stævner og div.
Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for det arbejde de har udført.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.


3. 
pkt. 3 
Kasserens reviderede regnskab og budget.
Kassererens regnskab viste et lille overskud på 418,55 kroner
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
I det nye budget regnes der med et lille overskud på ca. 1000 kroner.


Pkt.4 
Fastsættelse af kontingent.
Det vil blive uændret på 150 kr.

Pkt.5 
Fastsættelse af baneleje.
Baneleje vil blive uændret på 60 kroner.
Der forventes ingen stigning fra hallen.
Egon sagde at der ville komme en prisstigning på 2.50 kroner, derfor er bestyrelsen enige om ,at kommer der prisstigninger , vil prisen måske hæves med 5,-kroner til næste år. 

Pkt. 6.
Indkomne forslag. 
Der var kommet er forslag om nye trøjer, de gule var meget kedelige. Der var enighed om at det ville være en god ide, bestyrelsen skal videre med det og måske indkalde til ekstra generalforsamling. Hellere lidt dyrere trøjer som er gode at have på.
Kirsten Kahlert sagde at nogle klubber gav den første trøje , men måske kunne vores klub give et mindre tilskud, det blev vedtaget at bestyrelsen arbejde videre med det.

Pkt. 7.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er :
Jørgen Grønbæk blev genvalgt.
Ingrid Larsen blev genvalgt,
Ingrid Duerlund blev genvalgt.
Torben Abildskov Larsen, nyvalgt  ( ny kasserer )
Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant Kurt Christensen,
2. suppleant Pia Hjerrild.


Pkt. 8.
Valg af bilagskontrolanter.
Finn Jørgensen og 
Merete Thorslund.

Bilags suppl.
Bjarne Venø og
Kaj Jørgensen .

4.
Pkt. 9.
Valg af festudvalg.
Ikke noget i øjeblikket.

Pkt. 10. 
Eventuelt.
Bjarne Venø spurgte om vi ikke kunne spille med gul kegle en gang om måneden. Egon mente det ville blive for dyrt. Bente mente der var penge nok, hun mente 4800,- i klubkassen kunne bære det. Egon sagde at årsagen til de mange penge i kassen var at vi har jubilæum i 2024. Det blev til at der arbejdes på at lave en opsparingskonto til jubilæet.
Det blev til, at dem der ville betale 5 kr. mere den ene gang om måneden, for at spille med gul kegle, så skal forsøges.
Angående Energi Fyn skal der findes 5 nye medlemmer , ellers vil kontakten blive opsagt.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Dirigent                                    Referent

Finn  Jørgensen.                      Uffe Jensen Hansen.


Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.