Generalfors.2018.


PEB generalforsamling de 20. februar 2018, referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 16.04.18 , med 1 punkt på dagsordenen – ændring af §2….! Ligger fortløbende efter den ordinære…

Der var mødt 27 medlemmer.
Egon bød velkommen, inden vi skulle i gang med generalforsamlingen ,  bad han os om at holde 1 minuts stilhed , for at mindes et afdød medlem  ,  A. Brinch Nielsen

Pkt. 1 
Valg af dirigent
Finn Nielsen blev valgt og takkede for valget, han konstaterede,  at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Og gennemgik derefter  dagsorden.
Pkt. 2 
Formandens beretning
Vi er 92 medlemmer inkl. med Fyens Stiftstidende
Der er repræsentantskabsmøde i Fredericia den 26. maj
Pr. 1/1 2018 er der 3575 licensspiller i både øst og vest det er igen en nedgang. 
Tiltagene med at lade tidligere licens spillere få en gratis licens ,  har tilsyneladende ikke hjulpet noget.
Vores venskabsklub Tårnby kommer tættere og tættere på os, men vi er stadig lidt bedre end dem.
Han mangler stadig en ny dato mod Tårnby, ligeså snart han ved noget,  gives der besked.
Men vi skulle gerne have bussen fyldt op med spillere og tilskuere når vi tager turen derover til efteråret.

Klubmester i år
Damer: Ingrid Larsen og Herrer: Leif Petterson
Damer.
Vinder af B rækken blev Ellen Rask og af C rækken blev Elly Hansen
Herrer.
B rækken Finn Nielsen og C rækken Torben Konradsen
Der var Sølv til veteranhold 3 og guld til veteranhold 4.

Vi var også i år til Herning veteran games , der fik
Klaus Kahlert en flot 1 pladsMen formanden ønsker , at der var flere der ville tage turen med derop.
Der var kun en 12-14 stykker sidst.
At vi kun har en time om torsdagen har ikke kostet medlemmer.
Hvis nogen syntes man skal prøve et andet spil end skotsk til vores stævner, ville han være lydhør
Han takkede Alice for hendes hjælp ved bl.a. vores stævner.
Dirigenten spurgte om der var nogen der havde spørgsmål til beretningen.

Bente Jensen: når et medlem afgår ved døden , kan vi så ikke afholde  1 minuts stilhed,  på det tidspunkt hvor afdøde ville ha´ spillet.
Egon ville hellere trække folk i enrum og fortælle det, for ikke at genere andre.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Formanden fortalte han lige have modtaget sponsorpenge fra Energi Fyn på 855 kr.

Pkt. 3 
Kasserens reviderede regnskab og budget.
Kasseren gennemgik regnskabet.
Der er et lille underskud på 1129 kr. men der var ikke licenspenge endnu ikke kommet ind.

Finn Jørgensen spurgte om der skulle splittes op ved baneleje, det der var faktisk udgift, og hvad der var `kontingent`sådan har altid været gjort , sagde Dennis, man havde blot forsat samme linje som tidligere kasserere.
Finn Jørgensen spurgte hvad klubben støttede hver spiller med ved turnering,
Kassereren sagde klubben støtter med 40 kr. pr. spiller samt et beløb for at lægge bil og benzin til.
Klubben giver ikke tilskud til Veteran.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Herefter gennemgik han næste års budget som viste et overskud på 45,- Kr.

Pkt.4 
Fastsættelse af kontingent.
Dennis sagde kontingentet bliver uforandret det næste år - 150 kr.

Pkt.5 
Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen.
Ændring af klubbens vedtægter.
Tilføjelse §4a- Fastsættelse af baneleje
Skal ændres til § 3 a derefter blev forslaget vedtaget.
Forslag fra bestyrelsen
Nuværende § 2.
§2. foreningens formål er at samle pensionister og efterløns-m odtagere, til under kammeratlige former at dyrke bowling- s porten
Man skal på forlangende kunne bevise, at man er berettiget til medlemskab,
Ændres til :
§ 2.
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, minimum 60 år,
til under kammeratlige former at dyrke bowlingsporten.
Man skal på forlangende kunne bevise, at man er berettiget  til medlemskab.
Dette forslag blev forkastet men alle enige om der skulle gøres noget for at få flere medlemmer, det er nok med en ormformulering af §2, når bestyrelsen har det på plads , skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen.

Pkt.6 
Valg af bestyrelse og suppleanter
Dennis Hansen Kasserer Genvalgt
Ingrid Larsen Bestyrelsesmedlem Genvalgt
Ingrid Duerlund Bestyrelsesmedlem Genvalgt
Jørgen Grønbek Bestyrelsesmedlem Genvalgt
Valg af 2 suppleanter
Pt. 1 suppl. 1 Kurt Christensen Genvalgt
Pt. 2 suppl. 2 Torben Abildskov Larsen Nyvalgt

Pkt.7 
Valg af Bilagskontrolanter- Finn Nielsen og Mogens Knudsen
Bilags suppl. Finn Jørgensen

Pkt. 8 Valg af festudvalg (ikke noget i år)

Pkt. 9 Eventuelt
Dennis sagde fra 1. august koster det 60 kr. pr time , hvis 3 på banen , stadig 40 kr.
Egon fortalte at det var gået godt med s
Simgolf , man venter i spænding på
1/2 års regnskab, men golfspillerne køber pænt af mad og drikkelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Vi sluttede med at udbringe et leve for P.E.B

Dirigent                                    Referent

Finn Nielsen                             Uffe JensenDagsorden med et punkt:
1. Ekstraordinær generalforsamling d. 16. 04- 2018. grundet ændring af §2.
2. Valg af dirigent
3. Forslag fra Torben Abildskov Larsen
Nuværende § 2.
§2. foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, til under kammeratlige former at dyrke bowling- Sporten
Man skal på forlangende kunne bevise, at man er berettiget til medlemskab.
Ændres til
§2
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtager, samt
Seniorer der som minimum er fyldt 60 år, til under kammeratlige former at dyrke bowlingsporten.

Forslag Uffe Jensen
Nuværende § 2.
§2. foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, til under kammeratlige former at dyrke bowling-Sporten
Man skal på forlangende kunne bevise, at man er berettiget til medlemskab

Ændres til
§ 2.
Foreningens formål er at samle førtidspensionister,
pensionister og efterlønsmodtagere og 60 +
til under kammeratlige former at dyrke bowlingsporten.
Man skal på forlangende kunne bevise, at man er berettiget til medlemskab

Finn Jørgensen valgt som dirigent.
Han takkede for valget.
Han sagde at den ekstraordinære generalforsamling var
lovligt indkaldt.
Derefter bad han Uffe om at uddybe sit forslag, han mente vi skulle nævne førtidspensionister.
Klaus Kahlert mente det var farligt, han var bange for der kom nogle meget yngre mennesker.
Derefter fremlagde Torben sit forslag
Forslagene formål var jo om vi kan få flere medlemmer, folk skal jo arbejde længere og bliver også ældre inden de kan på efterløn eller pension.
Egon sagde at der sommetider var nogle der kontaktede ham angående medlemskab, men som desværre ikke har rette alder.
Finn spurgte , er der flere spørgsmål ,det var der ikke.
Derefter gik vi over til afstemning ,der var 22 som stemte for Torbens forslag,  som så er vedtaget
Finn takkede for god orden.

Dirigent                                   Referent
Finn Jørgensen                         Uffe Jensen 
Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE