Generalfors.2019.


PEB generalforsamling den 19. februar 2019.


Egon bød velkommen, og  inden vi skulle i gang med generalforsamlingen ,  bad han os om at holde 1 minuts stilhed , for at mindes de 3 medlemmer som var afgået ved døden. Det var Jens Steen Christensen, Lis Rasmussen , og vores tidligere kasserer Else Knudsen
Der var mødt 24 medlemmer til generalforsamlingen.

Pkt. 1 
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Alice Hansen, hun takkede for valget. Og hun fandt indkaldelsen var rettidig indkaldt. 
Derefter gik vi over til Pkt.2.

Pkt. 2 
Formandens beretning
Vi er 60 medlemmer , og så var der ca. 20 personer med Fyens Stiftstidende, og deraf 21 der har licens.
I hele Unionen 3360 med licens ,det er en tilbage gang på 215 spillere. Unionen vil prøve at komme med nye tiltag for at få flere til at spille. 
Egon tager til repræsentantskabsmøde i Fredericia den 25. maj, her håber han at høre noget nyt. 

D. 15. Marts var venskabsklubben Tårnby i Odense,  de kommer tættere og tættere på os, men vi vandt igen. 

Hos PEB damerne, vandt Inge Nedergaard med 506 kegler.
Den bedste i PEB herrer, var Klaus Kahlert med 546 kegler.
 
D.28. Maj havde vi sæsonafslutning.
Og vinder  for damer var :Ingrid Larsen  med 609 kegler.
Vinder for herrer var: Bjarne Venø med 642 kegler.

2.
PEB Klubmester 2018.
Damer: Ingrid Larsen  med 1906 kegler.
og Herrer:Klaus Kahlert med 2166 kegler.

Turneringen 2017/2018.
Hold 1 i turneringen fik en flot sølvmedalje.

I veteranturneringen:
Guld til vores 1 og 4 hold.
Bronze til vores 3 hold.

D. 23.Juli var der Herning Veterangames.
Og der fik Inge Nedergaard en flot andenplads med 616 kegler.

Egon vil lægge tilmedlingssedler frem når de kommer.

D. 5.Oktober var vi i Tårnby, og bedste dame for PEB blev Inge Nedergaard , med 486 kegler.Og bedste herre for PEB blev Klaus Kahlert , med 528 kegler.
Der var nogle af medlemmerne , der mente at bussen var for lille. ( De klagede over for lidt benplads ) men vi sparede 1200 kr. 
D. 14. December afholdt vi juleafslutning , og vinder:
Damer, Ingrid Duerlund med 668 kegler.
Herrer : Dennis Hansen med 662 kegler. 
Der arrangeres færre stævner, så Egon håbede på en større tilslutning til de resterende stævner. 
Han takkede Lone og Alice for deres hjælp ved vores stævner. Ligeledes rettede han en tak til bestyrelsen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. 
pkt. 3 
Kasserens reviderede regnskab og budget.
Kassererens regnskab viste et pænt overskud på 8894 kroner
Det bedste resultat medens jeg har været kasserer, sagde han. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
I det nye budget regnes der med et lille overskud på ca. 3000 kroner.


Pkt.4 
Fastsættelse af kontingent.
Det vil blive uændret på 150 kr.

Pkt.5 
Fastsættelse af baneleje.
Baneleje vil blive uændret på 60 kroner.
Der forventes ingen stigning fra hallen.

Pkt. 6.
Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag.

Pkt. 7.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er :
Egon Eriksen, formand, blev genvalgt.
Inga Lauridsen blev genvalgt,
Uffe Jensen blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant Kurt Christensen,
2. suppleant Torben Abildskov Larsen.
Begge 2 blev genvalgt.

Pkt. 8.
Valg af bilagskontrolanter.
Finn Nielsen og Mogens Knudsen.
Begge blev genvalgt.
Bilags suppleant : Finn Jørgensen blev også genvalgt.

4.
Pkt. 9.
Valg af festudvalg.
Ikke noget i øjeblikket.

Pkt. 10. 
Eventuelt.
Intet.
Vi sluttede med klubsangen og udbragte et leve/hurra
for klubben.
Dirigent                                    Referent

Ali ce Hansen.                      Uffe Jensen Hansen.


Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.