Generalfors.2018.P.E.B. Generalforsamling, Tirsdag d. 20. Februar 2018.

Der var 27 fremmødte.
Egon bød velkommen,inden vi skulle i gang med generalforsamlingen,bad han os om at holde 1 minuts stilhed ,for at mindes et afdødt medlem, A.Brinch Nielsen.

Pkt. 1.   Valg af dirigent, Finn Nielsen blev foreslået,  han blev valgt, og                      takkede for valget.  konstaterede at
             generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gennemgik                                   dagsordenen. 

Pkt. 2.   Formandens beretning:
           
             Vi er 92 medlemmer inkl. Fyens  Stiftstidende.
              
              Der er repræsentantskabs møde i 
             Fredericia den 26. Maj 2018. 
              Pr. 1.1.2018 er der 3575  licensspillere   
             i både Øst og Vest, det er igen en nedgang.     
              Tiltagende med at lade tidligere 
              licensspillere få en gratis licens ,  har                                                      tilsyneladende ikke hjulpet noget.

Vores venskabsklub Tårnby kommer tættere og tættere på os, men vi er stadig lidt bedre end dem.
Der mangler stadig en ny dato mod Tårnby, lige så snart den er fastsat, gives der besked..
Vi skulle gerne have bussen fyldt op med spillere og  tilskuere, når vi tager turen derover til efteråret.

         * Klubmester i 2017 for herrer blev Leif Petterson.
         * Vinder i B.Rækken blev Finn Nielsen.
         * Vinder i C. Rækken blev Torben Konradsen.
         * Klubmester i 2017 for damer blev Ingrid Larsen.
         * Vinder af B. Rækken blev Ellen Rask.
         * Vinder af C. Rækken blev Elly Hansen.


Der var Sølv til veteranhold 3, 
og Guld til veteranhold  4 .

Vi var også i år med til Herning Veteran Games , der fik Klaus Kahlert en flot 1. plads. Der var 12-14  stykker, som tog turen derop, Det ville være flot ,hvis der var flere der ville tage turen derop.


At vi kun har en time om torsdagen, har ikke kostet medlemmer, hvis nogen synes man skal prøve et andet spil end skotsk, til vores stævner, vil man være lydhør.

Egon takkede Alice for hendes hjælp ved bl.a. vores stævner.

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde spørgsmål til beretningen.

Bente Jensen: når et medlem afgår ved døden, kan vi så ikke afholde 1 minuts stilhed på det tidspunkt, hvor afdøde ville have spillet.
Egon ville hellere trække folk i enrum og fortælle det, for ikke at genere andre.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.


P kt.3. Kasserens reviderede regnskab og Budget.
Kasseren gennemgik regnskabet. 
Der er et lille underskud på 1129,- kroner, men der var licenspenge endnu ikke kommet ind.
Finn Jørgensen spurgte om baneleje kunne deles op, den faktiske udgift, og hvor meget der var kontingent?
Dennis sagde at sådan har det altid været gjort, man havde blot fortsat samme linie som tidligere kasserere.
Finn Jørgensen spurgte hvad klubben støttede hver spiller med ved turnering.
Kasseren sagde at klubben støtter med 40,- kr. pr. spiller , samt et beløb for at lægge bil og benzin til.
Klubben giver ikke tilskud til Veteran.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Herefter gennemgik han næste års budget, som viste et overskud på 45,- kr.

Formanden fortalte at han lige havde modtaget sponsor penge , fra Energi Fyn, Kr. 855,-

Pkt.4. Fastsættelse af kontingent.

Dennis sagde, at kontingentet forbliver uforandret det næste år. 150,- kr.

Pkt.5. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen.
Ændring af Klubbens vedtægter.
Tilføjelse til §4a. Fastsættelse af baneleje.
Skal ændres til §3a.

Nuværende § 2.
§2. Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, til under kammeratlige former, at dyrke bowling sporten.
Man skal på forlangende kunne bevise , at man er berettiget til medlemsskab.

Ændres til.
§ 2. Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere, til under kammeratlige former at dyrke bowlingsporten. Min. 60 år.
Man skal på forlangende kunne bevise at man er berettiget til medlemsskab.
Dette forslag blev forkastet, men alle er enige om ,at der skulle gøres noget for at få flere medlemmer,det er nok med en om formulering til § 2, når bestyrelsen har det på plads , skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling , med dette ene punkt på dagsordenen.Pkt. 6. Valg af  bestyrelse og suppleanter. 

Kasserer,            Dennis Hansen ,  blev genvalgt.
Bestyr.medlem   Ingrid Larsen,     blev genvalgt,
      -        -         Ingrid Duerlund, blev genvalgt.
      -        -        Jørgen Grønbek,  blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter.

1. suppl.             Kurt Christensen,   blev genvalgt.
2.   -                    Torben Abildskov Larsen, nyvalgt. 

Pkt. 7.Valg af bilagskontrolanter.

           Finn Nielsen og Mogens Knudsen.
           Bilags suppleant: Finn Jørgensen.

Pkt. 8. Valg af festudvalg. ( Ikke noget i år )

Pkt. 9. Eventuelt.

Dennis sagde at fra 1. August koster det 60,- kr. pr. time, med 3 på en bane er det stadig 40,- kr. 
Egon fortalte at det var gået godt med simgolf, så man venter i spænding på ½ års regnskab, men golfspillerne køber pænt ind af mad og drikkelse.

Finn Nelsen takkede for god ro og orden. 
Hvor efter vi rejste os op og udråbte et leve for P.E.B.

  Referent.                                      Dirigent.

Uffe Jensen                                  Finn Nielsen.

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE