P.E.B. Pensionister og Efterlønsmodtageres Bowlingklub - Odense.

Bestyrelsen i P.E.B. 2019.

Bowling, en god hobby.

    

             . 

             


                                   Bemærk.

Lone A. Larsen er ny seniorleder, har afløst Ingrid Larsen. 

Dansk Bowling Unions Bestyrelse har meldt ud, at der gøres alt for at genoptage den suspenderende sæson, herunder forventes det at 2019/2020 forudses genåbnes i uge 34 og  fortsætter frem til og med uge 38.

Tilmelding til sæson 2020/2021 forventes åbnet 6.Maj 2020,

Deadline for tilmelding er berammet til d. 5.Juni.

Sæson 2020/2021 starter op i uge 41 ( 5 -11. Oktober )

Sæson 2020/2021 afsluttes i Juni 2021.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege , at vi naturligvis overholder den almene adfærd og efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forholdsregler,

Husk, at vi skal passe på hinanden og os selv.

Onsdag d. 6.  Maj 2020.

 


                                                 Vi træner hver mandag                                                      

                                   fra  kl. 10.00 til 12.00,

                                 og torsdag fra kl. 11.00-12.00
                                                       

                                                        i 
                         Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80
                                           5200 Odense V.
                                                
                                         

                              Alle er velkommen til at kigge ind 
                                     og få en snak om bowling. 
                                      

                                 På gensyn i Odense Bowlinghal. 
                                          
                                            Siden er opdateret,
                                         d. 06. Juli 2021.