Hold 1.

Hold nr. 1, blev nr. 3 i Open Pulje K. Ingrid Larsen, Peter Johansen, Kirsten Kahlert, Klaus Kahlert og Finn Jørgensen.
Open Pulje K.

Hold nr. 1.

De fik en 3. Plads.

Ingrid Larsen,
Peter Johansen,
Kirsten Kahlert,
Klaus Kahlert og
Finn Jørgensen.