17. April 2019. Veteran

Serie 3 - Veteran hold 3. (bronze hold ) D. 17.April 2019. Fra venstre Merethe Thorslund, Ingrid Duerlund, Bjarne Venø og Kurt Christensen.Veteran hold nr. 3.
D. 17, April 2019.
( Bronzehold.)

Vindere fra venstre,
På billedet.

Merethe Thorslund,
Ingrid Duerlund,
Bjarne Venø og
Kurt Christensen.