Veteranhold nr. 1 til 4.

                          
                                      P.E.B. 

                                   2019 /2020.

     

                   Veteran turnering - 2019/2020.

                                

                                   Hold 1 til 4.

                                    Veteranhold. 

Hold 1.                     Holdleder opkræver spillergebyr.                                                                   .

Peter Johansen,
Klaus Kahlert ,     
Finn Jørgensen,

Dennis Hansen, Holdleder.


  

Veteranhold.               Holdleder opkræver spillergebyr.
Hold 2.  

Pia Hjerrild ,
Kjeld Duerlund,
Georg Kristiansen,
Uffe Jensen.    Holdleder.
    
       
  

Veteranhold.            Holdleder opkræver spillergebyr.
Hold 3.

Ingrid Duelund,   
Merethe Thorslund,  
Bjarne Venø,
Kurt Christensen, Holdleder.
                                      
                      
Veteranhold.           Holdleder opkræver spillergebyr.
Hold 4.

Lone A. Larsen,
Lene Jørgensen,
Ingvard Kirchhoff,
Kirsten Kahlert.       Holdleder.
              
     

Reserver:

Ellen Rask.
Ingrid Larsen,
Ib Danielsen,
Torben A. Larsen.

         
Holdlederen /holdet finder selv afløser.
Ellers rettes henvendelse til 
Uffe Jensen, tlf. 2736 6158.
Ved forhindring i spil gives straks besked.

Med ønsket om et godt år.
Spilleudvalgsformand Uffe Jensen.
 
          Bemærk- Ret til ændringer forbeholdes:


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.