Veteranhold Serie nr. 1 til 4.

                         Holdturneringer, kampdage 
                                   og stillinger,
                              med deltagelse af 
                                      P.E.B. 

                                   2018 /2019.

     


Veteran Turnering 2018/2019.

Stilling alle serier 

Kampoversigt Hold 1.

Kampoversigt Hold 2
Kampoversigt Hold 3
Kampoversigt Hold 4.   


                Veteranturnering - 2018/2019.

                                 Hold 1 til 4.

Veteranhold .                                                                               
Hold 1.

Peter Johansen,
Dennis Hansen ,  
Klaus Kahlert ,     
Finn Jørgensen.

   
kamp program
2018/2019, se øverst:

    


                                                           

Veteranhold.  
Hold 2.  
 
Kjeld Duerlund,
Georg Kristiansen,
Uffe Jensen.          
 

kamp program
2018/2019
 ,se øverst:
 

  
  

Veteranhold.
Hold 3.

Ingrid Duelund,   
Merethe Thorslund,  
Bjarne Venø,
Kurt Christensen..
  

kamp program
2018/2019,  se øverst:
             
   
                  
                      
Veteranhold.
Hold 4.

Lone A. Larsen,
Torben A. Larsen,
Kirsten Kahlert,
Ingvard Kirchhoff.


kamp program
2018/2019. Se øverst.
              
     


           Bemærk- Ret til ændringer forbeholdes:


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.